Cho Thuê Xe Cưới

Cho Thuê Xe Cưới 4 Chỗ

 Cho Thuê Xe Cưới Deawoo Lacetti

Đời xe:     2010-2012

Nội Thành Không Chờ Ăn : 650,000 VNĐ

Nội Thành Có Chờ Ăn : 800,000 VNĐ

Ngoại tỉnh (1 km) :

Hotline : 0466 596 596


Cho thuê xe cưới Honda Civic

Nội Thành Không Chờ Ăn : 800.000 VNĐ

Nội Thành Có Chờ Ăn : 1.050.000 VNĐ

Ngoại tỉnh (1 km) :

Ngoài giờ (1h) : 50.000 VNĐ

Hotline : 0466 596 596


Cho Thuê Xe Cưới Mazda 3s

Đời xe: 2012

Nội Thành Không Chờ Ăn : 1,200,000 VNĐ

Nội Thành Có Chờ Ăn : 1,400,000 VNĐ

Hotline : 0466 596 596


Cho thuê xe cưới Mercedes E240

Nội Thành Không Chờ Ăn : 2.050.000 VNĐ

Nội Thành Có Chờ Ăn : 2.600.000 VNĐ

Ngoại tỉnh (1 km) : 18.000 VNĐ

Ngoài giờ (1h) : 150.000 VNĐ

Hotline : 0466 596 596


Cho Thuê Xe Cưới 7 Chỗ

Cho Thuê Xe Cưới Ford Everest

Nội Thành Không Chờ Ăn : 700.000 VNĐ

Nội Thành Có Chờ Ăn : 900.000 VNĐ

Ngoại tỉnh (1 km) : 6.000 VNĐ

Ngoài giờ (1h) : 60.000 VNĐ

Hotline : 0466 596 596

Cho Thuê Xe Cưới Toyota Fortuner

Nội Thành Không Chờ Ăn : 700.000 VNĐ

Nội Thành Có Chờ Ăn : 900.000 VNĐ

Ngoại tỉnh (1 km) : 6.000 VNĐ

Ngoài giờ (1h) : 60.000 VNĐ

Hotline : 0466 596 596

Cho Thuê Xe Cưới Toyota Innova G

Đời xe:     2010-2012

Nội Thành Không Chờ Ăn : 800,000 VNĐ

Nội Thành Có Chờ Ăn : 1,000,000 VNĐ

Ngoại tỉnh (1 km) :

Hotline : 0466 596 596


Cho Thuê Xe Cưới 16 Chỗ

Tên xe:     Xe cưới Ford Transit

Đời xe:     2010-2012

Giá ko Chờ tiệc:     900,000 vnđ

Giá có Chờ tiệc:     1,100,000 vnđ

Hotline : 0466 596 596

Tên xe:     Thuê xe cưới Mercedes Sprinter

Đời xe:     2010-2012

Giá ko Chờ tiệc:     900,000 vnđ

Giá có Chờ tiệc:     1,200,000 vnđ

Hotline : 0466 596 596


Cho Thuê Xe Cưới 24 Chỗ

 

Thuê Xe Cưới Hyundai County 25 Chỗ

Nội Thành Không Chờ Ăn : 1.000.000 VNĐ

Nội Thành Có Chờ Ăn : 1.300.000 VNĐ

Ngoại tỉnh (1 km) : 8.000 VNĐ

Ngoài giờ (1h) : 80.000 VNĐ

Hotline: 0466 596 596


Cho Thuê Xe Cưới 29 Chỗ

 

Thuê Xe Cưới Hyundai County 29 Chỗ

Nội Thành Không Chờ Ăn : 1.100.000 VNĐ

Nội Thành Có Chờ Ăn : 1.400.000 VNĐ

Ngoại tỉnh (1 km) : 9.000 VNĐ

Ngoài giờ (1h) : 90.000 VNĐ

* Hotline : 0466 596 596Cho Thuê Xe Cưới 35 Chỗ

Thuê Xe cưới Hyundai Aero Town 35 Chỗ

Nội Thành Không Chờ Ăn : 1.500.000 VNĐ

Nội Thành Có Chờ Ăn : 1.900.000 VNĐ

Ngoại tỉnh (1 km) : 13.000 VNĐ

Ngoài giờ (1h) : 140.000 VNĐ

Hotline : 0466 596 596


Cho Thuê Xe Cưới 45 Chỗ

Cho thuê Xe Cưới Hyundai Aero Hi-Class 45 Chỗ

Nội Thành Không Chờ Ăn : 1.700.000 VNĐ

Nội Thành Có Chờ Ăn : 2.100.000 VNĐ

Ngoại tỉnh (1 km) : 14.000 VNĐ

Ngoài giờ (1h) : 150.000 VNĐ

Hotline : 0466 596 596