Cho Thuê Xe Cưới 16 Chỗ


Tên xe:     Xe cưới Ford Transit

Đời xe:     2010-2012

Giá ko Chờ tiệc:     900,000 vnđ

Giá có Chờ tiệc:     1,100,000 vnđ

Hotline : 0466 596 596

Tên xe:     Thuê xe cưới Mercedes Sprinter

Đời xe:     2010-2012

Giá ko Chờ tiệc:     900,000 vnđ

Giá có Chờ tiệc:     1,200,000 vnđ

Hotline : 0466 596 596


THUE XE CUOI 16 CHO