Cho Thuê Xe Cưới 4 Chỗ

 Cho Thuê Xe Cưới Deawoo Lacetti

Đời xe:     2010-2012

Nội Thành Không Chờ Ăn : 650,000 VNĐ

Nội Thành Có Chờ Ăn : 800,000 VNĐ

Ngoại tỉnh (1 km) :

Hotline : 0466 596 596


Cho thuê xe cưới Honda Civic

Nội Thành Không Chờ Ăn : 800.000 VNĐ

Nội Thành Có Chờ Ăn : 1.050.000 VNĐ

Ngoại tỉnh (1 km) :

Ngoài giờ (1h) : 50.000 VNĐ

Hotline : 0466 596 596


Cho Thuê Xe Cưới Mazda 3s

Đời xe: 2012

Nội Thành Không Chờ Ăn : 1,200,000 VNĐ

Nội Thành Có Chờ Ăn : 1,400,000 VNĐ

Hotline : 0466 596 596


Cho thuê xe cưới Mercedes E240

Nội Thành Không Chờ Ăn : 2.050.000 VNĐ

Nội Thành Có Chờ Ăn : 2.600.000 VNĐ

Ngoại tỉnh (1 km) : 18.000 VNĐ

Ngoài giờ (1h) : 150.000 VNĐ

Hotline : 0466 596 596


 Cho Thuê Xe Cưới Mercedes E250

Đời xe:     2010-2012

Nội Thành Không Chờ Ăn : 2,000,000 VNĐ

Nội Thành Có Chờ Ăn : 2,300,000 VNĐ

Hotline : 0466 596 596


Cho thuê xe cưới Mercedes E280

Nội Thành Không Chờ Ăn : 2.100.000 VNĐ

Nội Thành Có Chờ Ăn : 2.600.000 VNĐ

Ngoại tỉnh (1 km) : 18.000 VNĐ

Ngoài giờ (1h) : 150.000 VNĐ

Hotline : 0466 596 596


Cho Thuê Xe Cưới Toyota Altis

Đời xe:    2010 - 2012

Nội Thành Không Chờ Ăn : 900,000 VNĐ

Nội Thành Có Chờ Ăn : 1,100,000 VNĐ

Ngoại tỉnh (1 km) :

Hotline : 0466 596 596


Cho thuê xe cưới Toyota Camry 2.4

Nội Thành Không Chờ Ăn : 1.300.000 VNĐ

Nội Thành Có Chờ Ăn : 1.500.000VNĐ

Ngoại tỉnh (1 km) : 10.000 VNĐ

Ngoài giờ (1h) : 100.000 VNĐ

Hotline : 0466 596 596


 Cho thuê Xe Cưới Toyota Camry LE

Đời xe:     2010-2012

Nội Thành Không Chờ Ăn : 1,400,000 VNĐ

Nội Thành Có Chờ Ăn : 1,600,000 VNĐ

Ngoại tỉnh (1 km) :

Hotline : 0466 596 596