Cho Thuê Xe Cưới 7 Chỗ

Cho Thuê Xe Cưới Ford Everest

Nội Thành Không Chờ Ăn : 700.000 VNĐ

Nội Thành Có Chờ Ăn : 900.000 VNĐ

Ngoại tỉnh (1 km) : 6.000 VNĐ

Ngoài giờ (1h) : 60.000 VNĐ

Hotline : 0466 596 596

Cho Thuê Xe Cưới Toyota Fortuner

Nội Thành Không Chờ Ăn : 700.000 VNĐ

Nội Thành Có Chờ Ăn : 900.000 VNĐ

Ngoại tỉnh (1 km) : 6.000 VNĐ

Ngoài giờ (1h) : 60.000 VNĐ

Hotline : 0466 596 596

Cho Thuê Xe Cưới Toyota Innova G

Đời xe:     2010-2012

Nội Thành Không Chờ Ăn : 800,000 VNĐ

Nội Thành Có Chờ Ăn : 1,000,000 VNĐ

Ngoại tỉnh (1 km) :

Hotline : 0466 596 596