Cho Thuê Xe Du Lịch 16 Chỗ

Cho Thuê Xe Du Lịch Mercedes Printer

Nội thành (8h-17h) : 1.300.000 VNĐ

Ngoại thành (1km) : 8.000 VNĐ

Sân bay (3h) : 700.000 VNĐ

Ngoài giờ (1h) : 70.000 VNĐ

Hotline : 0466 596 596
Cho Thuê Xe du lịch Toyota Hiace

Nội thành (8h-17h) : 1.100.000 VNĐ

Ngoại thành (1km) : 8.000 VNĐ

Sân bay (3h) : 600.000 VNĐ

Ngoài giờ (1h) : 60.000 VNĐ

Hotline : 0466 596 596

Cho Thuê Xe Ford Transit 16 Chỗ

Nội thành (8h-17h) : 1.300.000 VNĐ

Ngoại thành (1km) : 8.000VNĐ

Sân bay (3h) : 700.000 VNĐ

Ngoài giờ (1h) : 70.000 VNĐ

Hotline : 0466 596 596