Cho Thuê Xe Du Lịch 24 Chỗ

Cho Thuê Xe Hyundai County 25 Chỗ

Nội thành (8h-17h) : 1.350.000 VNĐ

Ngoại thành (1km) : 9.000 VNĐ

Sân bay (3h) : 1.200.000 VNĐ

Ngoài giờ (1h) : 90.000 VNĐ

Hotline : 0466 596 596