Cho Thuê Xe Du Lịch 29 Chỗ

Cho Thuê Xe Hyundai County 29 Chỗ

Nội thành (8h-17h) : 1.900.000 VNÐ

Ngoại thành (1km) : 10.000 VNÐ

Sân bay (3h) : 1.200.000 VNÐ

Ngoài giờ (1h) : 90.000 VNÐ

Hotline : 0466 596 596

dsfhd