Cho Thuê Xe Du Lịch 35 Chỗ

 Cho Thuê Xe Du Lịch Hyundai Aero Town 35 Chỗ

Nội thành (8h-17h) : 2.000.000 VNĐ

Ngoại thành (1km) : 12.000 VNĐ

Sân bay (3h) : 1.400.000 VNĐ

Ngoài giờ (1h) : 140.000 VNĐ

Hotline : 0466 596 596