Cho Thuê Xe Du Lịch 4 Chỗ

 Cho Thuê Xe Du Lịch Honda Civic

Nội thành (8h-17h) : 950.000 VNĐ

Ngoại thành (1km) : 6000 VNĐ

Sân bay (3h) : 550.000 VNĐ

Ngoài giờ (1h) : 60.000 VNĐ

Hotline : 0466 596 596


Cho Thuê Xe Du Lich Toyota Vios

Nội thành (8h-17h) : 1.100.000 VNĐ

Ngoại thành (1km) : 6.000 VNĐ

Sân bay (3h) : 500.000 VNĐ

Ngoài giờ (1h) : 60.000 VNĐ

Hotline : 0466 596 596


Cho Thuê Xe Du Lịch Toyota Camry

Nội thành (8h-17h) : 1.350.000 VNĐ

Ngoại thành (1km) : 9.000 VNĐ

Sân bay (3h) : 850.000 VNĐ

Ngoài giờ (1h) : 90.000 VNĐ

Hotline : 0466 596 596


 Cho Thuê Xe Du Lịch Toyota Altis

Nội thành (8h-17h) : 1.150.000 VNĐ

Ngoại thành (1km) : 7.000 VNĐ

Sân bay (3h) : 550.000 VNĐ

Ngoài giờ (1h) : 70.000 VNĐ

Hotline : 0466 596 596