Cho Thuê Xe Du Lịch 45 Chỗ

 Cho Thuê Xe Du Lịch Hyundai Aero Space 45 chỗ

Nội thành (8h-17h) : 2.200.000 VNĐ

Ngoại thành (1km) : 14.000 VNÐ

Sân bay (3h) : 1.600.000 VNÐ

Ngoài giờ (1h) : 150.000 VNÐ