Cho Thuê Xe Du Lịch 7 Chỗ

 Cho Thuê Xe Du Lịch  Isuzu Hilander

Nội thành (8h-17h) : 1.000.000 VNĐ

Ngoại thành (1km) : 5.500 VNĐ

Sân bay (3h) : 550.000 VNĐ

Ngoài giờ (1h) : 50.000 VNĐ

Hotline : 0466 596 596


 Cho Thuê Xe Du Lịch  Toyota Innova

Nội thành (8h-17h) : 1.200.000 VNĐ

Ngoại thành (1km) : 6.500 VNĐ

Sân bay (3h) : 600.000 VNĐ

Ngoài giờ (1h) : 70.000 VNĐ

Hotline : 0466 596 596 Cho Thuê Xe Du Lịch Ford Everest

Nội thành (8h-17h) : 1.150.000 VNĐ

Ngoại thành (1km) : 7.000 VNĐ

Sân bay (3h) : 650.000 VNĐ

Ngoài giờ (1h) : 70.000

Hotline : 0466 596 596 Cho Thuê Xe Du Lịch Toyota Fortuner

Nội thành (8h-17h) : 1.200.000 VNĐ

Ngoại thành (1km) : 7.000 VNĐ

Sân bay (3h) : 650.000 VNĐ

Ngoài giờ (1h) : 90.000 VNĐ

Hotline : 0466 596 596