Trang chủ

Cho Thuê Xe Du Lịch 4 Chỗ

 Cho Thuê Xe Du Lịch Honda Civic

Nội thành (8h-17h) : 950.000 VNĐ

Ngoại thành (1km) : 6000 VNĐ

Sân bay (3h) : 550.000 VNĐ

Ngoài giờ (1h) : 60.000 VNĐ

Hotline : 0466 596 596


Cho Thuê Xe Du Lich Toyota Vios

Nội thành (8h-17h) : 1.100.000 VNĐ

Ngoại thành (1km) : 6.000 VNĐ

Sân bay (3h) : 500.000 VNĐ

Ngoài giờ (1h) : 60.000 VNĐ

Hotline : 0466 596 596


Cho Thuê Xe Du Lịch Toyota Camry

Nội thành (8h-17h) : 1.350.000 VNĐ

Ngoại thành (1km) : 9.000 VNĐ

Sân bay (3h) : 850.000 VNĐ

Ngoài giờ (1h) : 90.000 VNĐ

Hotline : 0466 596 596


 Cho Thuê Xe Du Lịch Toyota Altis

Nội thành (8h-17h) : 1.150.000 VNĐ

Ngoại thành (1km) : 7.000 VNĐ

Sân bay (3h) : 550.000 VNĐ

Ngoài giờ (1h) : 70.000 VNĐ

Hotline : 0466 596 596


Cho Thuê Xe Du Lịch 7 Chỗ

 Cho Thuê Xe Du Lịch  Isuzu Hilander

Nội thành (8h-17h) : 1.000.000 VNĐ

Ngoại thành (1km) : 5.500 VNĐ

Sân bay (3h) : 550.000 VNĐ

Ngoài giờ (1h) : 50.000 VNĐ

Hotline : 0466 596 596


 Cho Thuê Xe Du Lịch  Toyota Innova

Nội thành (8h-17h) : 1.200.000 VNĐ

Ngoại thành (1km) : 6.500 VNĐ

Sân bay (3h) : 600.000 VNĐ

Ngoài giờ (1h) : 70.000 VNĐ

Hotline : 0466 596 596 Cho Thuê Xe Du Lịch Ford Everest

Nội thành (8h-17h) : 1.150.000 VNĐ

Ngoại thành (1km) : 7.000 VNĐ

Sân bay (3h) : 650.000 VNĐ

Ngoài giờ (1h) : 70.000

Hotline : 0466 596 596 Cho Thuê Xe Du Lịch Toyota Fortuner

Nội thành (8h-17h) : 1.200.000 VNĐ

Ngoại thành (1km) : 7.000 VNĐ

Sân bay (3h) : 650.000 VNĐ

Ngoài giờ (1h) : 90.000 VNĐ

Hotline : 0466 596 596


Cho Thuê Xe Du Lịch 16 Chỗ

Cho Thuê Xe Du Lịch Mercedes Printer

Nội thành (8h-17h) : 1.300.000 VNĐ

Ngoại thành (1km) : 8.000 VNĐ

Sân bay (3h) : 700.000 VNĐ

Ngoài giờ (1h) : 70.000 VNĐ

Hotline : 0466 596 596
Cho Thuê Xe du lịch Toyota Hiace

Nội thành (8h-17h) : 1.100.000 VNĐ

Ngoại thành (1km) : 8.000 VNĐ

Sân bay (3h) : 600.000 VNĐ

Ngoài giờ (1h) : 60.000 VNĐ

Hotline : 0466 596 596

Cho Thuê Xe Ford Transit 16 Chỗ

Nội thành (8h-17h) : 1.300.000 VNĐ

Ngoại thành (1km) : 8.000VNĐ

Sân bay (3h) : 700.000 VNĐ

Ngoài giờ (1h) : 70.000 VNĐ

Hotline : 0466 596 596


Cho Thuê Xe Du Lịch 24 Chỗ

Cho Thuê Xe Hyundai County 25 Chỗ

Nội thành (8h-17h) : 1.350.000 VNĐ

Ngoại thành (1km) : 9.000 VNĐ

Sân bay (3h) : 1.200.000 VNĐ

Ngoài giờ (1h) : 90.000 VNĐ

Hotline : 0466 596 596


Cho Thuê Xe Du Lịch 29 Chỗ

Cho Thuê Xe Hyundai County 29 Chỗ

Nội thành (8h-17h) : 1.900.000 VNÐ

Ngoại thành (1km) : 10.000 VNÐ

Sân bay (3h) : 1.200.000 VNÐ

Ngoài giờ (1h) : 90.000 VNÐ

Hotline : 0466 596 596


Cho Thuê Xe Du Lịch 35 Chỗ

 Cho Thuê Xe Du Lịch Hyundai Aero Town 35 Chỗ

Nội thành (8h-17h) : 2.000.000 VNĐ

Ngoại thành (1km) : 12.000 VNĐ

Sân bay (3h) : 1.400.000 VNĐ

Ngoài giờ (1h) : 140.000 VNĐ

Hotline : 0466 596 596


Cho Thuê Xe Du Lịch 45 Chỗ

 Cho Thuê Xe Du Lịch Hyundai Aero Space 45 chỗ

Nội thành (8h-17h) : 2.200.000 VNĐ

Ngoại thành (1km) : 14.000 VNÐ

Sân bay (3h) : 1.600.000 VNÐ

Ngoài giờ (1h) : 150.000 VNÐ